13 10 1978  |  موضوع:  |  محل انتشار:  |  نسخه چاپ  

در این قیام خونین که آغاز شده مردم را یاری کنیم.


در این قیامی که دیگر آغاز شده است، در این اوج موقعیت انقلابی کنونی که تمام مردم ایران یکپارچه و متحد و یکدل و یک زبان خواستار سرنگونی خاندان پهلوی شدهاند، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران از تمامی مبارزان راه آزادی میخواهد سازماندهی مبارزات مردم در خیابانها با تجهیز مردم در برابر یورش نیروهای ارتش و پلیس آنها را در مقابله با نوکران شاه یاری رسانند.
مبارزان غیور و آگاه: بکوشید مردم را در مبارزه خونینی که در برابر دژخیمان در پیش گرفتهاند یاری کنید. با آموزش تاکتیکهای جنگ و گریز، قطع خطوط ارتباطی مزدوران، راه‌بندان‌ها و ایجاد موانع در خیابان‌ها، با فلج کردن نیروهای آنها، از قیام مردم دفاع کنید. با بستن همه راههای ورود خودروهای ارتش و پلیس به هر محله از جان مردم و تظاهرکنندگان دفاع کنید. هر وسیله‌ای را که در اختیار دارید، هر امکانی را که سراغ دارید، هر تکنیکی را که می شناسید، هر آنچه را که ‌می‌دانید در اختیار قیام قرار دهید. در هر کجا که هستید در فرصت‌های مناسب گروه گروه مردم را جمع کنید و روش‌های مقابله با گازاشک‌آور، فرار از تیررس دشمن، راه‌های فرار از منطقه به هنگام محاصره و دیگر تاکتیک‌هایی که موجب تلفات کمتر است را به آنها بیاموزید. در هر کجا که هستید از سربازان که قطعا برادران و همرزمان شما هستند بخواهید به صفوف شما ملحق شوند. به آنها بگوئید این سلاحی که شاه برای کشتن مردم بدست آنها سپرده، سلاحی است که امروز باید برای کشتن شاه بدست مردم سپرده شود. به آنها بگوئید برادرانشان دارند فرماندهان خائن خود را ‌می‌کشند و با سلاحی که در دست دارند به صفوف خلق ملحق می‌شوند. به آنها بگوئید آغوش باز مردم پشت و پناه شما و پیروزی مردم پیروزی شماست، این را باور کنید.
مبارزان خلق! برای مردم سخن بگوئید با سخنرانی‌های افشاگرانه خود در حین تظاهرات، دوستان واقعی خلق را به آنها بشناسانید. در هر فرصتی مشت عوام‌فریبان و سازشکاران را باز کنید و همه آنها را در هر لباسی که باشند رسوا کنید. همه هشیاری خود را بکار بندید. نیرنگ‌ها و توطئه‌چینی‌های شاه را بر علیه مردم، برای مردم فاش سازید. خوک‌های ساواکی، چماق‌بدست‌ها و همه کسانی که بر علیه منافع مردم توطئه ‌می‌کنند را رسوا ساخته به چنگ عدالت مردم بسپارید. بسیار هوشیار باشید مبادا در جریان این قیامی که آغاز شده است، چپاولگران عمال شاه به جان و مال و ناموس مردم تعرض کنند. بدانید که عمال شاه قطعا بیش از آن پست و بیشرف‌اند که در این خیال نباشند، فاجعه آبادان و ده‌ها مورد اخیر دیگر شاهد این مدعاست.
مبارزان آگاه خلق! روی سازمان با شماست: گول کسانی را که از شما می‌خواهند در این بحبوحه قیام، مردم را بی‌دفاع زیر رگبار گلوله‌های رژیم رها کنید و در خانه‌های خود به درازگوئی بنشینید نخورید که هیچ خیانتی کثیف‌تر از این نیست، مردم را رها نکنید، مردم قطعا از شما بهتر فهمیده‌اند پیروزی بر شاه جلاد و سرنگونی پهلوی چقدر نزدیک است. آنها این را خوب دریافته‌اند و دیده‌اند، از آنها بخواهید آنچه را که دیده‌اند به شما نیز بنمایانند. قیام را باور کنید.

درود به همه خلق‌های قهرمان ایران
درود بر همه پیشگامان جنبش خلق
مرگ بر شاه دیکتاتور و حامیان امپریالیستش

15 آبان 1357 سازمان چریکهای فدائی خلق ایران


پیروز باد مبارزه مسلحانه تنها راه رهایی خلق ایران


Bookmark and Share
©negahdar.net