21 12 2010  |  موضوع: مناظره تلویزیونی  |  محل انتشار: تفسیر خبر - صدای امریکا  |  نسخه چاپ  

هدفمند کردن یارانه ها - چشم انداز گفتگوهای هسته ای


بحث حول قانون هدفمند کردن یارانه ها، مذاکرات آتی هسته ای در استانبول، و برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه بود.
حسن داعی طرف مقابل بود. گرچه بحث از دفعه قبل آرام تر یافت اما نظر به تخصصی بودن موضوع و تقلیل وقت برنامه از یک ساعت به نیم ساعت تنها فرصت شد روی این اصل تمرکز کنم که استبدادی بودن رژیم ها نباید تحلیل گر سیاسی را از تحلیل تمام برنامه ها و طرح های حکومت ها معاف سازد.
تحلیل گر موظف است جداگانه سود و زیان هر برنامه را بسنجد و بر همان اساس اظهار نظر کند. آقای داعی معتقد بود که چون رژیم فاسد است پس هدفمند کردن یارانه ها جنایت است.
من همیشه معتقد بوده ام حکومت مستبد و فاسد است، اما فساد و استبداد مبنای مخالفت با تمام طرح ها و برنامه های حکومت نیست. ما در زمان شاه هم حکومت مستبد و فاسد داشتیم. اما این خصوصیات نمی بایست موجب می شد که برنامه اصلاحات ارضی را بکوبیم. هدفمند کردن یارانه ها، و در مرکز آن، نزدیک کردن قیمت سوخت به قیمت های واقعی و پرداخت مستقیم اضافه هزینه به خانوار برای تعدیل فشار تورمی بر خانواده طرحی درست است.
از قبل خوب می دانستم که دفاع از افزایش قیمت سوخت در لحظه حاضر ممکن است انتقادات و اعتراضات سنگینی را در میان بینندگان برانگیزد. اما مطمئنم که یکی دو سال بعد همه متقاعد خواهند شد که قیمت حامل های انرژی واقعا می بایست تعدیل می شد.
تصمیم گرفتم جزئیات بحث را در یک مطلب جداگانه بیاورم.

این برنامه را تا روز 25 دسامبر می توانید در لینک زیر ببینید

http://www.voanews.com/persian/programs/tv/60778742.html


Bookmark and Share
©negahdar.net