22 12 2010  |  موضوع:  |  محل انتشار:  |  نسخه چاپ  

مناظره با حسن داعی در تلویزیون صدای امریکا بر سر یارانه ها و برنامه هسته ای


نوار کامل مناظره فرخ نگهدار با حسن داعی در تلویزون صدای امریکا که روز یک شنبه 19 دسامبر 2010 برابر 30 آذر 89 از تلویزیون صدای امریکا پخش شد در لینک زیر قابل دسترس است.

http://www.blip.tv/file/4559171


Bookmark and Share
©negahdar.net