22 06 2011  |  موضوع: مصاحبه تلویزیونی  |  محل انتشار: تلویزیون ایرانیان  |  نسخه چاپ  

مصاحبه با تلویزیون ایرانیان برلین پیرامون مسایل سیاسی کشور


در سفر برلین که برای سخنرانی در مراسم یادبود مامه غنی بلوریان داشتم به درخواست تلویزیون ملی ایرانیان مصاحبه ای داشتم پیرامون مسایلل سیاسی روز. این مصاحبه توسط تلویزیون ایرانیان به روی یوتیوب گذاشته شد که نسخه آن در ذیل آمده است.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uJue2OxVP1c!


Bookmark and Share
©negahdar.net