01 12 2018  |  موضوع: یادداشت  |  محل انتشار: سایت شخصی  |  نسخه چاپ  

شوراي مديريت گذار و گمانه زني ها


1 - “شوراي مديريت گذار”: موضوع چقدر جديست؟

گروهي از فعالان سياسي هم نسل من دست اندر كار ساختن شورايي هستند كه ادعا مي شود به دليل زمينه هاي فروپاشي و يا امكان بر هم خوردن ثبات سياسي كشور سرِ دست گرفته شده است.

اگر امكان برهم خوردن ثبات سياسي و باز شدن امكان گذار جدي بود حتما موضوع “شوراي مديريت دوران گذار” هم براي همه فعالان سياسي در كشور هم موضوعي جدي و قابل اعتنا بود.
موضوع تشكيل اين شورا اما براي واشنگتن، رياض و تل آويو البته همچنان موضوعي جدي است.

2 - تكيه گاه هاي اميد براي گذار

پنهان يا آشكار، مشوق پي گرفتن شوراي مديريت گذار يكي تغيير سياست آمريكا و در تنگنا قرار دادن جمهوري اسلامي بوده و يكي هم دامن گرفتن نارضايي ها و اعتراضات مردمي.

وقتي از پمپئو پرسيدند چرا شما قبول نمي كنيد كه بن سلمان دستور قتل خاشقجي را داده او گفت اين كار به نفع ايران تمام مي شود. ترامپ هم مدام مي گويد اگر من بن سلمان را رها كنم مسكو و پكن جايگزين مي شوند واين به نفع ايران و به زيان اسرائيل است.
قتل قاشقجي، وضع دردناك باتلاق يمن و زلزله جهاني سهمگين عليه بن سلمان و راي اخير سناي آمريكا نشان داد كه وضعيت دروني اتحاد سه پايه اي واقعا آشفته تر از آن است كه در ناصيه آنان عزم و توان “تغيير رژيم” در ايران مشاهده شود.

در ايران عمده ترين جناح هاي سياسي همچنان براي نزديك تر كردن خود به معترضان هفت تپه و معلمان و ديگر ناراضيان با هم رقابت مي كنند و هيچ گروهي براي همنوايي با طرفداران تشكيل “شوراي مديريت گذار” خيز بر نمي دارد. نگاه غالب در ميان مردمِ ناراضی و معترض نيز بيش از آنكه بسوي شاهزاده و حواشي باشد بسوي بهره گيري از تضادها و شكاف هاي درون حكومت براي تامين منافع خويش است.
هر دو عامل مشوق تشكيل شوراي مديريت گذار واقعا ضعيف تر از آنچه تا چند ماه پيش تصور مي شد عمل كرده اند.

3 - وظيفه ناممكن

كساني كه براي تشكيل شوراي مديريت گذار قدم پيش گذاشته اند از هم نسل هاي من و در سنين بعد ٦٥ سالگي هستند. اين يك اپيدمي عمومي است ربطي به حكومتي يا ضدحكومتي بودن ندارد. جمهوري خواه و سلطنت طلب و مجاهد و جبهه ملي ندارد. كهنسالي دامنگير همه جريانهاي دوران انقلاب است.

فرشگردي ها شرط اصلي براي بسط شبكه خود را عدم جذب از نسل انقلاب قرار داده اند. آقاياني كه شعار “شوراي مديريت دوران گذار” را روي دست گرفته اند، از سوي فرشگردي ها تحويل گرفته نمي شوند. در شوي تلويزيوني چند صد هزار دلاري، كه تلويزيون ايران اينترنشنال براي لانسه كردن شاهزاده ترتيب داده بود، جاي حرفه اي ترين چهره هاي دست اندر كار تدارك شورا خالي بود. هرگاه وقايع پشت صحنه مناسبات دو نسل را در توئيت ها و كامنت هاي طرفين در شبكه مجازي دنبال كنيد تصوير روشن تري از مناسبات قدرت در ميان دو نسل به دست خواهيم آورد.
در شرايطي كه نسل بعد از انقلاب

از نظر ارتباط با موسسات امريكايي، سعودي، اسرائيلي و ديگر قدرت هاي خواهان تغيير رژيم در ايران،

از نظر ميزان نفوذ، حضور و تعداد حاميان در رسانه هاي اجتماعي،

از نظر دسترسي به رسانه هاي پر مخاطب فارسي و انگليسي،

از نظر توان ذهني، انرژي جسمي، و مهارت تكنولوژيك، تسلط بر زبان، و ...

خود را از نسل پيش از انقلاب فرسنگ ها جلوتر مي بيند، بر اساس كدام شواهد مي توان باور كرد كه نسل بعد از انقلاب كه خواهان گذار است ممكن است مديريت كار را به شورايي كه در شُرُف تشكيل است واگذار كند.

هرگاه تشكيل دهندگان شوراي مربوطه واقعا براي خود وظيفه مديريت فعاليت هاي همه كساني كه براي تغيير نظام فعاليت مي كنند را در نظر گرفته باشد، به يقين بايد گفت كه انجام چنين وظيفه اي غير ممكن است. آنها مثل دفعات قبل تنها موفق خواهند شد بخشي از فعاليت هاي اعضاي خود را مديريت كنند. نسل هاي جوان تر تن نخواهند داد.

نكته جالب توجه اتفاقا اين است كه مركز ثقل فشار براي كنار زدن كهنسالانِ دوران انقلاب نه در خارج كشور كه در داخل كشور، و بيش از جناح اصلاح طلب، در قلب جناح حاكم قرار دارد. يكي از فعالان جوان در جناح حاكم با هيجان مي گفت تا وقتي اين فسيل هاي به جا مانده از نسل انقلاب در راس هستند جمهوري اسلامي اصلاح ناپذير خواهد ماند. مطمئن باشيد اينها تكان نمي خورند. اينها تا روزي كه از دنيا. بروند همين خواهند بود كه هستند.

خواندن كامنت ها زير توئيت هاي آذري جهرمي را هم توصيه مي كنم.
خيلي گوياي حال است.


4 - مسابقه زمان

اتحاد سه پايه همچنان و با قوت در حال تنگ تر كردن حلقه محاصره حول جمهوري اسلامي و آقاي برايان هوك آتش بيار آنست. اما چون نيك بنگريم مي بينيم كه هر يك از اين سه پايه خود با حلقه محاصره آتشي كلنجار مي روند كه به نحو محسوسي هر زمان تنگ تر شده است، بخصوص حول بن سلمان و ترامپ.
براستي شدت گسترش آتش در كدام طرف سريع تر است؟
ظريف پريروز گفت “(تا ٢٠٢٠) دوام مي آوريم”. ترامپ ديروز نامزد مديريت مبارزات ٢٠٢٠ اش را گزين كرد.
يعني فعلا هر دو طرف دارند در گوش خود زمزمه مي كنند:
“بزك نمير بهار مياد - كمبوزه و خيار مياد”.
امروز شايد براي خيلي از ما هنوز زود باشد كه بگوئيم جنس كدام طرف در برابر آتش ها مقاوم تر است. اما در بهار ٩٨ دود احتمالا آنقدر فروكش كرده است كه بتوان ديد “شوراي مديريت براي تدارك گذار از ولايت” بيشتر در سرتيتر خبرهاست يا براي گذار از بن سلمان و ترامپ؟

5 - گمانه زني: از رويا تا كابوس

حالا كه قرار است گمانه زني كنيم، چرا اكتفا كنيم به بي شانس ترين آنها؟

اگر در امريكا جان كري وسط بيايد و در ايران هم جواد ظريف و هر دو هم برنده شوند و زارترين روزها براي بولتون و بي بي و بن سلمان، و موج زدن دوباره شور و اميد در دل هاي جوان هاي ما، همراه با شكوفايي اقتصادي و اوج حس احترام براي كشورمان در چارگوشه جهان. روياي شيريني است. اينطور نيست؟

اگر نه تنها در امريكا مهار امور در دست ترامپ بماند، كه در منطقه هم همين بساط بن سلمان و نتان ياهو پهن باشد و گذار به حكومت آشكار تيم طائب هم و گسترش دامنه فقر و تحريم هم نصيب ما گردد. سيل مهاجرت از يك سو و حاكميت ترور و وحشت از ديگر سو. كابوس پر دلهره ايست. اينطور نيست؟

فرخ نگهدار

لندن - ٩ آذرماه ٩٧


Bookmark and Share
©negahdar.net