28 04 2020  |  موضوع: میز گرد تلویزیونی  |  محل انتشار: تلویزیون ایران اینترنشنال  |  نسخه چاپ  

چهلمین سالگرد انقلاب فرهنگی


بحث پیرامون انقلاب فرهنگی،

در برنامه چشم‌انداز، تلویزیون ایران اینترنشنال:

با شرکت:‫رضا مریدی، ‫سعید پیوندی، فرخ نگهدار‬

‫وقتی انقلاب فرهنگی اعلام شد، رضا مریدی استاد دانشگاه بود، سعید پیوندی هنوز دانشجو بود و من از مسوولین سازمان. در این برنامه هرکس مشاهدات خود را تعریف کرد. و من در باره جلسه هیات سیاسی سازمان برای واکنش در مورد انقالب، دیدار با بنی صدر و رجوی و بعد حضور در شورای مدیران دانشگاه تهران را شرح دادم.

https://www.youtube.com/watch?v=rKLLqayVhkY


Bookmark and Share
©negahdar.net