07 12 2008  |  موضوع: برگرفته از: "بی‌بی‌سی" و "امروز  |  محل انتشار:  |  نسخه چاپ  

اصلاحات احتیاج به موتور و تکیه گاه دارد


منبع خبرها: “بی‌بی‌سی” و “امروز”

عيسی سحرخيز:
اين جبهه صحنه ایران را دگرگون می‌کند


نگاه این جبهه به انتخابات نیست و طبیعتا خط كشی ندارد كه مثلا بگوید كسانی كه در انتخابات شركت می كنند یا نمی كنند چه جایگاهی خواهند داشت. نكته ای كه ما شاهد آن هستیم این است كه نیروهایی كه صحبت تحریم می كردند این جبهه را به فال نیك گرفتند و فكر كردند یك تحول جدیدی در ایران شروع شده است و آنها باید در چارچوب جدید، تصمیم به شركت یا عدم شركت در انتخابات را بگیرند.
این یک قدم مهمی است یا در واقع یک نقطه عطفی محسوب می شود چون صحنه ایران را دارد دگرگون می کند. ما شاهد این هستیم یک جبهه فراگیری از یک سو کسانی که پیش از این در حکومت بودند و از سوی دیگر گروه دیگری که در جایگاه اپوزیسیون قرار می گرفتند را در کنار هم قرار می دهد و یک جبهه را تشکیل می دهند.
وقتی ما صحبت از ایران برای همه ایرانیان می کنیم بحث ما این مرزها نیست بلکه یک رویکرد جهانی داریم. بنابراین تمام ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور طبیعتاً می توانند عضو این جبهه شوند و حتی در نوشتن منشور آن و یا تهیه ساز و کارهای اجرایی آن شرکت و ایفای نقش کنند.

محمد توسلی:
التزام به قانون اساسی به معنای نقد ناپذیر بودن آن نيست


التزام به قانون اساسی به این معنا نیست كه ما نگاه نقادانه به قانون اساسی نداشته باشیم و با استفاده از بسترهای قانونی در جهت اصلاح قانون اساسی اقدامی نکنیم. فکر می کنم در هر کشوری هر جنبشی اگر بخواهد مبارزه قانونی انجام دهد باید به قانونی که در آن جامعه است و میثاقی است بین جامعه و حاکمیت التزامی داشته باشد.

علی افشاری:
فعالیت محدود به قانون اساسی موجود به یک بن بست جدید منتهی خواهد شد.


اگر جبهه دموکراسی و حقوق بشر بخواهد محدود به فعالیت در چارچوب قانون اساسی موجود باشد فرجامی متفاوت با جبهه دوم خرداد نخواهد داشت و به نوعی به یک بن بست جدید منتهی خواهد شد.
برای یافتن اپوزیسیون واقعی داخل کشور، باید گروه های دیگری را در تشکیل این جبهه دخالت داد. با توجه به مواضعی که نهضت آزادی در دوران تصدی دکتر یزدی در مسند دبیرکلی داشته به دشواری می توان صفت اپوزیسیون برای آن در نظر گرفت. پس اگر قرار است بین نیروهای اپوزیسیون توافق و تفاهمی صورت گیرد، قطعا نهضت آزادی نماینده مناسبی برای نیروهای اپوزیسیون داخلی ایران نیست.

فرخ نگهدار:
اصلاحات احتیاج به موتور و تکیه گاه دارد این نیرو جبهه وسیع دموکراسی و حقوق بشر است.


جای چنین حرکتی در معادلات سیاسی سال های اخیر ایران خالی بود. اصلاحات احتیاج به موتور و تکیه گاه دارد و این موتور هم نمی تواند دستگاه حکومتی باشد. این موتور باید در بیرون از حکومت و در جامعه شکل گیرد و با فرستادن نمایندگان خود به درون حکومت و با تکیه بر نیروی این جبهه تحول در درون حکومت را رقم بزند و به وجود بیاورد. بنابراین احتیاج به گردآوری نیرو و تکیه بر این نیرو است و این نیرو هم یعنی نیروی جبهه وسیع دموکراسی و حقوق بشر است.

علیرضا رجایی:
من به مسیر این جبهه خوشبین هستم

علیرضا رجایی عضو نیروهای ملی ـ مذهبی در مورد تشکیل جبهه دموکراسی خواهی می‌گويد: کارکرد جبهه باید روی توافق های حداقلی نیروها و احزاب آزادی خواه صورت گیرد که این حداقل ها باید نافی مرزبندی های سیاسی داخلی در حاکمیت، نافی مفهوم مذهبی و غیرمذهبی در میان جریان های موجود و نافی مرزبندی های داخلی و خارجی کشور باشد که البته تبصره حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی کشور را باید در نظر داشت.
هسته اولیه جبهه دموکراسی خواهی میان احزاب و گروه هایی که به دو اصل دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد دارند شکل می گیرد و سپس میان سایر احزاب و گروه ها عمومیت و تسری می یابد و سرانجام اعتماد وسیع مردم را جلب می کند.
من به مسیر این جبهه خوشبین هستم زیرا فرآیند 8 ساله بعد از دوم خرداد امکان گفت وگو و تفاهم را به وجود آورد و به گروه های خواهان آزادی کمک کرد تا زمینه مساعد برای حصول تدریجی و مرحله ای به وجود آید که این شکل مرحله ای اگر در عالم واقع اتفاق افتد مفیدترین و بالغ ترین شکل آن است. حصول تدریجی و مرحله ای حمایت عمومی مردم را برمی انگیزد و اعتماد وسیع مردم را به جانبداری از این جبهه جلب می کند.

عباس امیرانتظام:
تداوم اصلاحات در درون جمهوری اسلامی و التزام به قانون اساسی را گزينه مناسبی برای تشكيل جبهه دموكراسی خواهی و حقوق بشر ارزيابی نمی كنم.

تشكيل جبهه فراگير دموكراسی خواهی و حقوق بشر چيزی است كه اينجانب از دير بازآن را مطرح كرده و بر لزوم شكل گيری آن تاكيد كرده ام.
اما پيش‌نويس توافقی مابين نيروهای حامی دكتر مصطفی معين با نهضت آزادی و ملی مذهبيها ، مد نظر اينجانب برای حمايت نبوده است و از آنجاييكه اصول كلی آن داير بر تداوم اصلاحات در درون جمهوری اسلامی و التزام به قانون اساسی و فعاليت در چهارچوب ساختار قدرت موجود می باشد ، پيشنهاد مزبور را گزينه مناسبی برای تشكيل جبهه دموكراسی خواهی و حقوق بشر ارزيابی نمی كنم.

علی تاجرنیا:
مفاهیم بنیادینی جبهه دموکراسی خواهی باید شفاف، تفکیک و مکتوب شود

امروز: علی تاجرنیا مهمترین راهکار تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر را برگزاری سمینارها و گفت وگوهای تئوریک در این زمینه دانست. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت افزود: این جبهه برای اینکه پس از تشکیل دچار اختلاف میان اعضا و احیاناً انشعاب نشود باید به تجزیه و تحلیل عناوین و شفاف سازی و تفکیک مباحث بپردازد تا زمینه وحدت نظری در میان اعضای جبهه فراهم آید.
علی تاجرنیا، فعال جنبش دانشجویی، حرکت در راستای منافع ملی، قرار دادن مبنای کشور بر توانمندی علمی و تخصصی هر ایرانی، پذیرش قانون اساسی به عنوان میثاق نامه ای برای نزدیکی بیشتر احزاب و نیروهای دموکراسی خواهی که البته پذیرش این میثاق نامه به منظور عدم نقد آن نیست، اعتقاد به استقلال و تمامیت ارضی کشور، پذیرش اداره کشور براساس روش های علمی (البته جایی که روش علمی مشکلی را حل نمی کند باید به آرای عمومی مردم اتکا شود)، پایبندی به فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم، را ازجمله راهکارهای مناسب برای بحث و تبادل نظر در زمینه تبیین سمت و سوی حرکت جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر دانست و افزود: این جبهه می تواند راهگشا باشد به شرطی که مفاهیم بنیادین بین سران تشکیل دهنده شفاف، تفکیک و مکتوب شود و هر حزبی در صورتی که به کلیات این تشکیلات یعنی دموکراسی و حقوق بشر معتقد باشد، می تواند، به عضویت جبهه درآید.

مجيد حاج بابایی:
تضعیف جبهه فراگیر دموکراسی خواهی نوعی تبانی با جریانات اقتدارگراست

مجید حاج بابایی از فعالان جنبش دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: ما به عنوان بخشی از جنبش دانشجویی ایران از تشکیل جبهه دموکراسی خواهی متشکل از نیروهای آزادی خواه استقبال می کنیم و تمام توان خود را برای حمایت و گسترش این تشکیلات به کار می گیریم.
وی افزود: از نظر ما یکی از خلاهای بزرگ دوران هشت ساله اصلاح طلبی فقدان نهاد فراگیری برای هدایت جریان دموکراسی خواهی در ایران بود و خوشبختانه از انتخابات مجلس هفتم به بعد با شکسته شدن جبهه اصلاحات زمینه های برای رویش گفتمانی که نهادهای جدید دموکراسی خواه که نمایندگی طبقه متوسط و نیروهای آزادی خواه و سایر اقشار جامعه را به عهده می گیرد فراهم شد و این پاسخی است به همان نیاز.
حاج بابایی افزود: شاید یکی از بزرگترین اشتباهات در گذشته ایدئولوژیک کردن ماندن در جبهه دوم خرداد و جلوگیری از فروپاشی آن بود اما اکنون جبهه دوم خرداد و اصلاحات به پایان حیات خود رسیده است و به جای آن نهاد فراگیر دموکراسی خواهی درحال شکل گیری و تثبیت شدن است. جنبش دانشجویی درقبال این تعهد باید وارد عرصه کنش گری سیاسی شود و انفعال و گوشه نشینی را رها کند و کسانی که با توجیه اینکه نیروی ما به ازای خارجی برای تفکر ما وجود ندارد از صحنه انتخابات و کنش گری سیاسی عقب نشسته بودند امروز باید وارد صحنه شوند و اگر چنین نکنند شبهات زیادی پیرامون عملکرد آنان مطرح خواهد شد.
حاج بابایی تصریح کرد: امروز تضعیف جبهه فراگیر دموکراسی خواهی نوعی تبانی با جریانات اقتدارگرا محسوب می شود و به نظر می رسد همین دلیل اکثر آزادی خواهان باید از این جریان حمایت کنند و موقعیت ژئوپولوتیک ایران در منطقه وضعیت حساس و استراتژیک داخل را درک نموده و به این حرکت ملی بزرگ بپیوندند.


Bookmark and Share
©negahdar.net