03 06 2010  |  موضوع: توضیح  |  محل انتشار:  |  نسخه چاپ  

اختلاف اسرائیل و کمپین "غزه آزاد" در تعریف مفهوم "کمک های انسان دوستانه"


برخی دوستان می پرسند چرا کسانی که کمپین غزه آزاد را سازمان داده اند عملیات کمک رسانی را با سازمان ملل متحد که مسوول کمک رسانی به غزه است همآهنگ نکرده اند. برای اطلاع این دوستان توضیحات زیر را می نویسم.
بحث مداخله سازمان ملل در غزه بحث طولانی است. اسرائیل مطلقا اجازه نمی دهد بدون نظارت و کنترل بسیار سخت گیرانه خودش چیزی به غزه برسد. کمک رسانی سازمان ملل به غزه از طریق اسرائیل است. تمام حرف این کمپین “غزه آزاد” که در سراسر جهان هم راه افتاده، این است که محاصره غزه توسط اسرائیل برداشته شود و ورود کالا به غزه فقط زیر نظر سازمان ملل باشد. اسرائیل می گوید: زیر نظر سازمان ملل باشد. اما بعد از کنترل و بازرسی های آنها ما هم محموله ها را کنترل و بازرسی کنیم و اجازه دهیم آنچه را که “مجاز” است به مقصد برسد. اسرائیل به این دلیل است که اسرائیل می خواهد فقط “کمک های انساندوستانه” به غزه برسد و نه بیشتر. معنای کمک های انسان دوستانه از نظر اسرائیل و کمپین “غزه آزاد” متفاوت است. حرف کمپین “غزه آزاد” این است که از نظر اسرائیل کالاهایی چون سیمان، آهن آلات ساختمانی، کامپیوتر، هر نوع ماشین آلات و وسایل الکترونیک، و هزاران کالای دیگر هیچ کدام زیر فهرست “کمک های انسان دوستانه” قرار نمی گیرند. به خصوص بعد از بمباران غزه و تخریب حدود 20 درصد از ساختمان ها و تاسیسات موجود در نوار غزه یکی از مبرم ترین نیازهای غزه کالاهای ساختمانی است که ورود آن به غزه توسط اسرائیل ممنوع اعلام شده است.

image

اساسا مفهومی که در ذهن اسرائیلی ها از “کنترل مبادی ورودی” غزه هست، مفهومی بسیار بسیار گسترده است و با درک همه کشورها کاملا متفاوت است. تصور اسرائیلی ها از “کنترل مبادی ورودی” چیزی شبیه به کنترل هایی است که ما از مامورین زندان می دیدیم. در ذهن زندان بانان فقط اقلام خاصی اجازه ورود به زندان را داشتند و نه بر عکس. یعنی زندان بان ها هرگز قبول نمی کنند که “فقط اقلام خاصی اجازه ورود ندارند”. آنها به هیچ وجه قبول نمی کنند که ورود همه چیز به زندان آزاد باشد مگر اقلامی که رسما اعلام شده اند ممنوع اند. در تمام مبادی ورودی کشورها پست های گمرکی بر قرار است. اما هیچ یک از این پست ها در هیچ یک از کشورها مثل اسرائیل در مورد غزه عمل نمی کنند. از نظر همه کشورها ورود همه چیز به کشور آزاد است مگر اقلامی که دولت آنها را ممنوع کرده است.

و تمام حرف کمپین “غزه آزاد” این است که اسرائیل غزه را تبدیل به زندان کرده و این باید شکسته شود. و به جای آن کنترل گمرکی به واسطه سازمان ملل برقرار شود.


Bookmark and Share
©negahdar.net