جلسه پرسش و پاسخ در کتابخانه کنزینگتون -مارس 2011

04.03.11 | فرخ نگهدار


روز جمعه 4 مارس برابر با 13 اسفندماه 89 بنا به دعوت فعالین سبز لندن یک جلسه پرسش و پاسخ در سالن کتابخانه مرکزی کنزینگتون با حضور عطاالله مهاجرانی و فرخ نگهدار تشکیل شد که طی آن پس از توضیح مقدماتی سخن رانان در باره ویراست دوم منشور سبز به پرسش های حاضران پاسخ گفته شد. نوار ویدئویی این جلسه بعدا روی وب سایت یوتیوب انتشار یافت. مواضع آقای مهاجرانی در این جلسه دایر بر عدم فساد مالی آقای خامنه ای و استقلال جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و نقد بسیاری قرار گرفت. فیلم کامل این جلسه در لینک های زیر قابل دسترس است:


سخنرانی ها

http://www.youtube.com/watch?v=Ed5BsnrAmlo&feature=related (1)

http://www.youtube.com/watch?v=Tta1GUYBscY&feature=related (2)

http://www.youtube.com/watch?v=DfslXUGhy60&feature=related (3)

http://www.youtube.com/watch?v=U1T67atyCQg&feature=related (4)

http://www.youtube.com/watch?v=T5onqHBZZgY&feature=related (5)


http://www.youtube.com/watch?v=zqYmXMQSKpk&feature=related (6)

http://www.youtube.com/watch?v=g4yacacrdrg&feature=related (7)

پرسش ها و پاسخ ها

http://www.youtube.com/watch?v=78L4_8iDzX4&feature=related (1)

http://www.youtube.com/watch?v=6uJzbxgH_ls&feature=related (2)

http://www.youtube.com/watch?v=9zN4VvUwxBI&feature=related (3)