به این "گزارش" دخیل نبندید

13.04.11 | فرخ نگهدار


در مطلبی که آقای احمد پورمندی در نشریه اینترنتی اخبار روز انتشار داده آمده است:

“آقای فرخ نگهدار در پی اعتراضات گسترده کادرها و فعالین اتحاد به مواضع متخذه از سوی ایشان در نامه به خامنه ای و در امور مربوط به طرح یارانه ها و پرونده اتمی، ناگزیر به استعفا از هیات سیاسی و شورای هماهنگی اتحاد شد و هم زمان با آن، شمار قابل توجهی از کادرها و بنیانگذاران اتحاد با انتشار بیانیه ای با اشاره آشکار به مفاد نامه سرگشاده آقای نگهدار, ... جدایی خود را از این گروه با خواست بازسازی جنبش جمهوریخواهی”
اعلام کردند.
از آنجا که کیهان چاپ تهران در شماره روز دوشنبه 21 فروردین به همین نوشته ی ناصحیح آقای پورمندی دخیل بسته و با آن آرزو پروری کرده است، جهت اطلاع دوستان نا آشنا می نویسم که قضیه پیشنهاد استعفای من از شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایرانبه قراری نیست که آقای پورمندی ذکر کرده است.
موضوع از این قرار بوده که پس از انتشار نامه سرگاشده من به آقای خامنه ای بحث های وسیعی در سطح همه نیروهای سیاسی کشور پیرامون آن در گرفت. حدود دو هفته بعد آقای بیژن حکمت متن بیانیه اعلام جدایی بیست و چند نفر از اعضای اجا را برای میلینگ لیست جمهوری خواهان فرستاد و 24 ساعت فرصت داد که هرکس مایل است امضاء کند. من تا آن لحظه اصلا از عزم دوستان برای جدایی، آنهم به بهانه انتشار نامه سرگشاده ام به خامنه ای و عدم مخالفت با حذف یارانه ها، خبر نداشتم . هیچ حدس نمی زدم که دوستان چنین واکنش کنند. واقعا شوکه شدم. اصلا باورم نشد که این یاران دیرین و بنیان گذاران اجا، به خاطر مواضع من عزم به جدایی گرفته باشند.
با توجه به فرصت 24 ساعته فورا تصمیم گرفتم که به هر ترتیب شده با ایشان تماس بگیرم و اعلام کنم که هیچ ضرورتی به جدایی شما نیست. من استعفاء می دهم. شما باشید. متنی هم تهیه کردم که حرفش همین بود. از حوالی ظهر هرچه زنگ زدم و ایمیل نوشتم موفق به تماس نشدم. دوستان تمام ارتباطات را کاملا قطع کرده بودند. موفق شدم آقای حسن شریعتمداری را بیابم و موضوع را به ایشان اطلاع دهم. آقای شریعت مداری هم قول داد که پیغام را به دوستان برساند. حوالی ساعت 10 شب بود که هنوز هیچ جوابی از دوستان دریافت نکرده بودم. به مهدی فتاپور زنگ زدم و خواستم متن کتبی درخواست من از دوستان را به هر وسیله شده به دست ایشان برساند. ساعت حدود 12 شب بود که متوجه شدم که دوستان تصمیم گرفته اند که منتظر پایان مهلت 24 ساعته نمانند و فورا بیانیه خود را انتشار دهند. بعد تر معلوم شد که بیژن حکمت یک ایمیل از مهدی فتاپور دریافت می کند که هیچ توضیحی نداشته جز متن استعفاء نامه من از هیات سیاسی و شورای همآهنگی اتحاد جمهوری خواهان. بیژن تصور می کند که من قصد دارم پیش دستی کنم و زودتر از آنها استعفاء دهم و کار آنها را بی اثر یا بد اثر کنم. در حالیکه من به مهدی فتاپور و حسن شریعتمداری تاکید کرده بودم که به هیچ وجه استعفاء نامه را قبل از انتشار نامه ایشان انتشار نخواهم داد و علت عزم من به استعفاء صرفا تدبیری است برای جلوگیری از انشعاب ایشان.
جهت اطلاع دوستان جدا شده بارها نوشته ام و باز هم می نویسم که این جانب فرخ نگهدار همواره مواضع و سمت حرکت دوستان جدا شده را در راستای خط مشی و نیازهایی دانسته ام که خود پیگیر آن بوده ام. ما همه در یک راستا حرکت می کنیم هرچند در این جا و آنجا زوایایی کاملا قابل پیش بینی در مواضع ما باشد. از این روی من نه هیچ مشکل سیاسی و مربوط به مسایل خط مشی سیاسی که از حد تحمل من بیرون باشد، با این دوستان نداشته ام و ندارم و طبق حرکت 8 ساله بر من و ایشان ثابت شده که می توانیم با هم کار مثبت و موثر داشته باشیم. نمونه یک کار خوب و موفق موضع گیری فعال و بسیار درست در زمینه مسایل هسته ای و در روند انتخابات 88 بوده است. اکنون نیز ارزیابی من از طرز فکر ایشان همین است. نمونه اش نامه ای که در ارتباط با کشتار مجاهدین خلق انتشار داده اند.
نظر به ارزیابی فوق، در پاسخ به نامه های اکثریت اعضای فعلی شورای همآهنگی اتحاد جمهوری خواهان در حمایت از حضور من در شورا، برای آن دوستان نوشته ام و تاکید کرده ام که هنوز ترجیح می دهم بر استعفای خود مصر بمانم تا حضور من در شورا در ذهن دوستان جدا شده مانعی برای “بازسازی” تلقی نشود. تا امروز که حدود 2 ماه از روز اعلام جدایی دوستان گذشته است هنوز هیچ موضعی یا واکنشی به منصه ظهور نرسیده و لذا انتظار من نیز امکان تصمیم گیری قطعی در ارتباط با اجا فراهم نشده است.
با توجه به آن چه نوشتم در خاتمه تصریح می کنم:
1 - تا این لحظه زیر هیچ فشاری از سوی شورای همآهنگی اتحاد جمهوری خواهان ایران قرار نداشته ام و تمام دوستان، به جز نویسنده این “گزارش” مندرج در اخبار روز، موضوع ماندن یا خروج از شورا را به تصمیم من موکول کرده و خود را با آن تطبیق داده اند.
2 - علیرغم تمایل اکثریت شورا و علیرغم ارزیابی آنان دایر بر قطعی بودن جدایی دوستان جدا شده از اجا، بر تصمیم خود بر کنار کشیدن از عضویت در شورای همآهنگی و هیات سیاسی ایستاده ام تا حضور من در ارگان ها مانعی برای حل مسایل و توافق با دوستان و آغاز نوع تازه ای از همکاری ها تلقی نشود.
3 - جهت اطلاع آقای حسین شریعت مداری و حلقه یاران ایشان در کیهان در تهران می نویسم که مناسبات و همکاری و همسویی جمهوری خواهان ایران نه با حضور در شورای همآهنگی و تشکیلات عملا موجود آغاز شده و نه به حضور یا عدم حضور در این جلسات محدود است. فرصت ها برای بسط گفتگو و بسط زمینه های همکاری با همه یارانی که اتحاد جمهوری خواهان ایران را بنیان گذاشتند فراوان است. خواهیم دید که فاتحه خوانی های جاری بسیار شتابزده بوده است.

چه فرخ نگهدار باشد چه نباشد، در میان نیروهایی که اتحاد جمهوری خواهان را بنا کردند، گرایش نیرومندی وجود دارد که از تمام فرصت ها برای باز تر سازی جنبش جمهوری خواهی ایران در سمت جلب مشارکت تمام نیروهای جنبش سبز زیر چتر یک رهبری متحد، منشور فراگیر و خط مشی سیاسی همآهنگ، بهره می گیرد. دور نیست روزی که این چتر جنبش جمهوری خواهی ایرانی فراگیرد. آقای حسین شریعت مداری در خواندن فاتحه جنبش جمهوری خواهی ایران شتاب نکند. چون این اتفاق محال است رخ دهد. ایشان بنا به عادت به یک “شبه گزارشِ” بسیار مایوسانه و بسیار مغلوط متوسل شده است.
——————————————————————————-


نوشته امروز کیهان در رابطه با “گزارش” احمد پورمندی:
“ائتلاف منحله ها در مرز انحلال دوباره (خبر ويژه)
يك گروهك برآمده از انحلال و پيوند چند گروهك سابق، به مرز تعطيلي رسيده است.
گروهك اتحاد جمهوري خواهان 8 سال پيش با كنار آمدن شماري از اعضاي مركزيت گروهك هاي سلطنت طلب، فدائيان خلق، حزب توده و جبهه ملي در آلمان تاسيس شد و اعضاي آن كوشيدند با كتمان سوابق خويش، نقاب دموكراسي و آزاديخواهي به چهره بزنند.
با اين حال «اخبار روز» ارگان اين گروهك در گزارشي يأس آميز نوشت: شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان در آخرين نشست خود اوضاع اتحاد را بحراني ارزيابي كرد. اين ارزيابي پس از آن به عمل آمد كه آقاي فرخ نگهدار در پي اعتراضات گسترده كادرها و فعالين اتحاد به مواضع متخذه از سوي ايشان ناگزير به استعفا از هيئت سياسي و شوراي هماهنگي اتحاد شد و همزمان با آن، شمار قابل توجهي از كادرها و بنيانگذاران اتحاد با انتشار بيانيه اي با اشاره آشكار به مفاد نامه سرگشاده آقاي نگهدار، عنوان كردند كه: «اينك خط سياسي معيني درون اجا[اتحاد جمهوري خواهان] با اعلام بروني در حال شكل گيري است كه ما را در گناه فجايعي كه در ايران رخ مي دهد شريك مي داند. ما جدايي خود را از اين گروه با خواست بازسازي جنبش جمهوريخواهي اعلام مي كنيم.»
اين سايت اينترنتي اضافه كرد: گرچه شوراي هماهنگي اتحاد تصميم به تشكيل كميسيوني به منظور بررسي علل بحران و چگونگي مهار آن گرفت و گرچه تدوين كنندگان بيانيه «براي بازسازي جنبش جمهوري خواهي» وعده سازمانگري رايزني و همكاري به منظور بازسازي را مطرح كردند، اما تاكنون كه بيش از دو ماه از آن تصميمات گذشته، نه آن كميسيون تشكيل شده و نه در جهت تحقق وعده «رايزني» فعاليت خاصي مشاهده شده است و اين همه، اين سؤال نگران كننده را پيش مي كشند كه آيا «اجا» به خط پايان نزديك شده است و اين پروژه را بايد تمام شده تلقي كرد؟”
———————————————————————————————————

برای مطالعه متن کامل نوشته آقای پورمندی به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=37175