مناظره تلویزیونی: فرخ نگهدار - حسن داعی

03.07.11 | فرخ نگهدار


حسن داعی در مناظره دیروز باز موضعی ضد اصلاح طلبانه داشت و به شدت اصلاح طلبانه را سرزنش کرد. این در حالی است که آنها یا در حصر خانگی هستند و یا درغل و زنجیر. او حتی اعتراض داشت که چرا گفته شده زندانیان باید اعتصاب غذا را بشکنند. شنیدن این حرف ها از زبان کسانی که در جای امن نشسته اند آزار دهنده است. و شگفضت تر این که او سخت مدعی است که “براندازان”، مثل رجوی و پهلوی، از “اصلاح طلبان”، مثل خاتمی و موسوی، طرفداران بیشتری دارند.

برای مشاهده ضبط ویدئویی این مناظره به لینک زیر مراجعه کنید.
http://www.youtube.com/watch?v=HefT_bMj4CE&feature=player_embedded