استمداد برای نجات ساکنان اشرف از فاجعه ای قریب الوقوع

19.12.11 | فرخ نگهدار


دیروز - 27 آذرماه 90 - به پشتیبانی از درخواست موراتوریم مجاهدین مستقر در اشرف فکر می کردم. به این که به ایرانیان برای حمایت از این درخواست متوسل شوم. فکرم این بود که از دولت مالکی بخواهیم فرصت دو یا سه ماهه دیگری به ساکنان اشرف داده شود و دولت عراق متعهد شود که برای جابجا کردن مجاهدین در این فاصله متوسل به قوه قهریه نشود. نگران این بودم و هستم که مبادا دولت عراق روز 31 دسامبر را از نو تاریخی بفهمد که قرار است کنترل کامل قرارگاه اشرف را در دست گیرد؛ امری که بسیار محتمل است با مقاومت مجاهدین مواجه شده و به تلفات انسانی بیشتری بیانجامد.

امروز اعلام شد که پس از خروج ائتلاف العراقیه، پشتیبان اصلی مجاهدین در عراق، از ائتلاف حاکم، معاون رئیس جمهور عراق، طارق هاشمی، عضو برجسته العراقیه، به اتهام مشارکت در توطئه قتل نخست وزیر صادر شده است. امروز هم چنین اعلام شد که آخرین سربازان امریکایی مستقر در عراق تا آخر وقت دیروز خاک عراق را ترک کرده اند.

اوضاع عراق هر لحظه ممکن است تا آنجا رو به وخامت برود که مجاهدین به یک آن نه تنها از هرگونه حمایت سیاسی در نظام عراق کاملا محروم شوند، نه تنها ممکن است شرایطی پیش آید که به گروگان دستجات تند رو برای امتیاز گیری از حامیان قدرت مند بین المللی آنان بدل شوند، بلکه وضع تا آنجا تغییر کند که آنها حتی فرصت نیابند رفتار خونینی که با آنان خواهد شد را به موقع به گوش جهانیان برسانند.

از این روی بشدت نگرانم که تقاضای تمدید مهلت از دولت عراق وضعیتی به وجود آورد که تاسف از جان های پر پر شده را سنگین تر کند. از این روی توصیه ام این است که جامعه ایرانی این روز ها را با هشیاری بیشتر مراقب رفتاری باشد که با مجاهدین مستقر در اشرف می شود. همه باید از هر امکانی داریم بهره گیریم که فاجعه انسانی رخ ندهد. همه باید کمک کنیم تصمیمی که از ماه ها، بلکه از سال ها قبل می باید اتخاذ می شد، بدون اتلاف وقت عملی شود و خشونت هایی که بسیار محتمل است در عراق دامن زده. از کسانی که دسترسی به خانم مریم رجوی دارند انتظار می رود از هیچ کوششی برای قانع کردن مسوولین این سازمان برای عمل به مسوولیت انسانی خود فرو گزار نکنند.

این که چرا و به چه دلیل مجاهدین در این وضعیت مانده اند مساله مقدم نیست. حتی این سوال هم که آنها واقعا داوطلبانه در اشرف هستند یا به هر علت دیگر، نیز نباید مانع تعلل شود. فعلا باید همه نگران جان انسان های بیدفاعی باشیم که در یک شرایط واقعا دهشتناک گیرافتاده اند.