سخنرانی و پرسش و پاسخ پیرامون مساله «انتخابات آزاد» image

20.05.12 | فرخ نگهدار


در نشست اینترنتی اتحاد جمهوری خواهان ایران که روز شنبه ۱۹ ماه مه برابر ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ برگذار شد، آقای بنی صدر و من پیرامون مساله «انتخابات آزاد» سخنرانی داشتیم. در پایان نیز با حضار - که شمارشان به ۲۰۰ نفر میرسید - برنامه پرسش و پاسخ اجرا شد. طیف وسیعی از فعالان سیاسی از همه ی طیف ها در بحث شرکت داشتند. آقای بنی صدر بیشتر بر مسایل کلی و نظری حول مساله انتخابات آزاد مورد توجه قرار داد و من بیشتر راهکارها و راهبردهایی را تشریح کردم که برای فراهم سازی شرایط و سپس نهادینه سازی انتخابات آزاد ضروری است. تفصیل سخنرانی ها و گوشه ای از پرسش و پاسخ لینک زیر قابل دسترس است.

“http://www.youtube.com/embed/hHbPrj2SZlM”