به مناسبت هشت سالگی اتحاد جمهوری خواهان ایران

03.07.12 | فرخ نگهدار


کلیپ ویدئویی که در زیر می بینید مصاحبه ایست که آقای بهرام عباسی از گروه پالتاک اتحاد جمهوری خواهان ایران با تنی چند از بنیانگذاران اجا انجام داده است.

توضیح این که در این گفتگو فقط جواب ها فیلم برداری شده و سوال ها همه به صورت تکست به اول هر جواب الصاق شده.

بابک امیر خسروی مسن ترین عضو اتحاد جمهوری خواهان و از پایه گذاران اصلی این اتحاد است نیز مصاحبه ای به همین مناسبت با گروه پالتاک داشته است که در کلیپ زیر قابل دسترس است.