آیا «رامنی گزینه بهتر برای جمهوری اسلامی بود؟»

15.11.12 | فرخ نگهدار


امروز دوست عزیزی تحلیلی از آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند را برایم فرستاد. در سایت رادیو فردا منتشر شده بود. دیدم ایشان نوشته است: «رامنی گزینه بهتری برای جمهوری اسلامی بود»‌. مطلب را تا پایان با دقت خواندم متوجه شدم که حرف آقای علیزاده اصلا مستند به «خبر» نیست. تخته کلید را برداشتم و ذیل مقاله آقای حسین علیزاده کامنت زیر را نوشتم و فرستادم.
———
«متوجه نشدم آیا آقای حسین علیزاده، نویسنده این مطلب، دارد آرزو می کند که ایکاش رامنی انتخاب میشد چون این انتخاب بیشتر به نفع ایران بود؛‌یا ایشان شخصا معتقد است که انتخاب اوباما برای کشورش کم زیان تر ااز انتخاب رامنی بوده است. ایشان زمانی به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی ایران خدمت می کرده و فرض بر این بوده که آنچه را که به سود ایران می بیند عنوان کند. شاید ایشان بین منافع حکومت و منافع کشور تفاوت می بیند. اگر چنین است خوب بود که جایی در نوشته بر این تفاوت تاکید می شد که خواننده آگاهانه تر نظر ایشان را دنبال کند.
در بحث نظری، تا آنجا که به نظریه های مربوط به روابط بین الملل باز میگردد نظریه ای وجود ندارد که حکومت ها را از کشور ها جدا کرده و آن دو را در مقابل هم قرار دهند.
در بحث مصداقی، آقای علیزاده هیچ کجا حرف خود را با اظهارات مقامات یا فضای رسانه ای کشور مستند نساخته که خواننده بیطرف قانع شود که جمهوری اسلامی ایران مایل بوده است رامنی انتخاب شود و اوباما انتخاب نشود.
حس مندرج در مطبوعات کشور در دوره های منتهی به انتخابات امریکا را که دنبال کنی کاملا متوجه خواهی شد که دست کم فضای رسانه ای در کشور آن طور نبوده است که آقای علیزاده می گوید. در هیچ یک از اظهار نظرهای رسمی مقامات هم چنین نظری ابراز نشده و در عمل مسوولان هم شاهدی از سوی آقای علیزاده عرضه نشده که خواننده قانع شود حرف ایشان مستند است.
این حرف آقای علیزاده دیپلمات سابق ایران در فنلاند، بسیار درشت است که سران حکومت اسلامی در برابر دو گزینه زیر حتما گزینه اول را بیشتر به سود خود تشخیص می دهد:‌
۱- حمله نظامی و سرنوشت صدام و قذافی، و
۲- شورش داخلی و قیام گرسنگان،

از سوی دیگر ما به نیکی مطلعیم که آقای نتان یاهو حامی سرسخت رامنی بوده و هست. ما می دانیم اسرائیل از انتخاب اوباما خشنود نبوده است. این اطلاع ما بر اساس مشکافات ماهیت شناسانه یا بررسی های تاریخی استوار نیست. پشتوانه اطلاع ما انبوهی از اظهار نظرها، موضع گیری ها و اقدامات مشخص است. این که همه اکنون بر این باورند که نتان یاهو سخت طرفدار انتخاب رامنی است، متکی بر فاکت های عینی است. حتی اگر هیچ کدام از این ها هم نبود، این حقیقت که آقای شلدون آدلسون غول قمارخانه داری در امریکا و بزرگترین حامی شهرک سازی غیر قانونی در زمین ها فلسطینی، بزرگترین حامی رامنی و نتان یاهو است، کافی بود که حس و باور کنیم اسرائیل واقعا تلاش کرده که آقای رامنی به جای اوباما در کاخ سفید باشد. این باور متکی بر خبر و فاکت است. استمزاج نیست.

به نظر من تحلیل وضعیت سیاسی یا باید مستند به خبر و فاکت های عینی و قابل دسترس باشد. و اگر چنین نیست شایسته نیست عنوان تحلیل سیاسی بر آن گذاشته شود. در این صورت باید نام توصیه سیاسی policy recommendation بر آن نهاده شود.

اگر آقای علیزاده استدلال می کرد که به نظر ایشان «جمهوری اسلامی (مثل اسرائیل) از رامنی انتخاب کند» حرف ایشان هیچ ایرادی نداشت. اما ایشان - بدون استناد به خبر - در عمل دارند می گویند جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است اوباما انتخاب نشود و رامنی انتخاب شود. این حرف بی پایه است.

————————
لینک مطلب آقای علیزاده را در زیر جهت اطلاع دوستان می آورم

رامنی گزینه‌ای بهتر بر‌ای جمهوری اسلامی بود

http://www.radiofarda.com