جمع بندی تحلیل وقایع دیماه 1396

10.01.18 | فرخ نگهدار


برای آخرین وداع با زنده یاد فاطی جریری در برلین بودم و روز بعد ديداري داشتیم با رفقاي قديم. بحث در باره اعتراضات مردمي دیماه بود. گشایش بحث با صحبت من آغاز شد که طی آن جمع بندی خود پیرامون وضعیت سیاسی و راهبردها را عرضه کردم و همزمان آن را از طریق تلفن موبایل خود روی شبکه اجتماعی (فیس بوک) رله کردم. این جمع بندی در واقع فشرده ی همان تحلیلی با عنوان «اعتراضات مردمی: تهدیدها و فرصت ها» بود که چند روز قبل (13 دیماه) در همین سایت قرار داده بودم.
جهت اطلاع علاقه مندان یادآور شوم که این دوره من از ارایه تحلیل از طریق شرکت در برنامه های پرمخاطب تلویزیونی یا رادیویی فارسی زبان خودداری کرده و به درخواست ها پاسخ منفی دادم.