ایران باید بازگردد به بیطرفی، به سیاست عدم تعهد

05.08.22 | فرخ نگهدار


به مناسبت از سر گیری مذاکرات وین

خوشحالم از این که بالاخره مذاکرات وین از سر گرفته شده. سرعت و فاصله زمانی دیدارهای دوجانبه و چند جانبه حکایت از آن دارد که ما به مراحل نهایی داریم نزدیک می شویم. ما ازجزئیات توافقی که در وین به دست آمده یا آنچه در نهایت به دست خواهد آمد اطلاع دقیق نداریم. اما با تحلیل مجموعه شرایطی که بر جهان حاکم است، عموم صاحب نظران بر این باورند که آنچه امروز ایران با احیای برجام به دست می آورد اصلا با آنچه در زمستان 99 می توانست به دست آورد قابل مقایسه نیست. به این ترتیب به تلاش کسانی که در اسفند 99 مانع امضای توافق شدند جز خیانت به منافع مردم ایران هیچ نام دیگری نمی توان نهاد. آنها برای منافع ملی جایگاهی قائل نشدند و آن را قربانی منافع گروهی کردند.

من در سال 99 اصرار کردم و ایستادم که دستگاه حاکم در ایران باید از امضای بلادرنگ ایران پای سند احیای برجام، توسط تیم ظریف - عراقچی، حمایت کند. ما می دانستیم که کنار گذاشتن تیم ظریف - عراقچی یعنی قربانی کردن زمان در راه منافع گروهی.

با این همه با صدای رسا امروز با صدای رسا اعلام می کنم که همه نیروهای مردمی و میهن دوست کشور باید از احیای برجام حمایت کنند و به علت کارنامه سیاهی که رئیس جمهوری کنونی دارد، و یا به این دلیل که آنها قبلا با برجام مخالف بوده اند و حالا با آن موافق اند، نباید با احیای برجام توسط آنها مخالفت کنیم.

اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد اهمیت و نتایج مستقیم این توافق برای امریکا هم در مقایسه با اسفند 99 یا تابستان 94 بسیار محدودتر است. اما اهمیت و منافع مستقیم احیای برجام امروز برای اروپا به مراتب بیش از اسفند 99 یا تیرماه 94 است. دولت بایدن نه به خاطر تحکیم موقعیت داخلی، بلکه بیشتر به خاطر حفظ همسویی با اروپا در مناقشه اوکراین، محتمال است که از احیای برجام اسقتبال کن. اگر جان کری در تابستان 94 فرانسه و آلمان را تشویق به امضا کرد، امروز این فرانسه و آلمان هستند که بلینکن را تشویق به امضا می کنند.

کسانی می گویند احیای برجام موکول شود به خارج ساختن سپاه از لیست سازمان های تروریستی امریکا. تروریستی دانستن اصلی ترین نیروی مدافع هستی جمهوری اسلامی ایران به معنای تروریستی دانستن کل حکومت است. این موضع از جانب تمام کشورهای جهان، بجز امریکا و اسرائیل، عملا انکار شده و کنار گذاشته شده است. ایران برداشتن منع فروش نفت و تحریم های بانکی را نباید به خارج کردن سپاه از لیست سازمان های تروریستی گره بزند. وضع این طور نیست که اگر امریکا تحریم سپاه را ادامه دهد فشار بر کشور اقتصاد ما همچنان رو به افزایش برود. در حالی که هر روز تاخیر در بازگشت ایران به بازار نفت و هر روز تاخیر در دسترسی ایران به بازارهای جهانی زیان های سنگین اقتصادی برای زحمتکشان ما در بر خواهد داشت.

عدم امضای برجام حداقلی راه بازگشت به تعادل در سیاست خارجی را برای ما مسدودتر می کند. ادامه این وضعیت نیاز ما به چین و روسیه را باز هم بیشتر ناگزیر خواهد کرد. عدم مذاکره مستقیم با امریکا و توسل به واسطه ها تحقیر و تنزل جایگاه ایران است. شرق گرایی یک جانبه برای ایران امروز همانقدر خطرناک است که غربگرایی یک جانبه. ایران در کشاکش ابرقدرت ها باید بازگردد به بیطرفی. به سیاست عدم تعهد. بدون برجام احیای اقتدار ملی و تضمین استقلال واقعی ایران سرابی بیش نیست.

فایل صوتی این نوشته در کانال تلگرامی «ایران من» نیز منتشر شده.

لینک فایل صوتی