اولین جلسه مناظره‌ی فلسفی - بهار ۱۳۶۰ - فایل صوتی کامل

30.03.22 | فرخ نگهدار


در بهار 1360 در بحبوحه اوج گیری مخاصمات سیاسی میان حکومت و سازمان مجاهدین خلق بنا به دعوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی دو رشته جلسه مناظره بین نیروهای سیاسی مورد توافق قرار گرفت که در مناظره فلسفی من، فرخ نگهدار، به همراه زنده یاد احسان طبری از یک سو و آقای عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی از سوی دیگر برگزار شد و مناظره سیاسی میان همراهان گرامی مهدی فتاپور و نورالدین کیانوری و آیت الله محمد بهشتی و حبیب الله پیمان برگزار شد. فایل کامل این مناظره های ضبط شده هرگز منتشر نشد. چون سیر رویدادها به طرف 30 خرداد 60 و ورود مجاهدین به «فاز نظامی» رفت و درگیری های خونین خیابانی و موج ترور و اعدام جایگزین گفتگو شد. با این همه چند برنامه ضبط شده تاثیری عمیق و ماندگار در خاطره جمعی ایرانیان باقی گذاشت و هر زمان که گذشت بخش بزرگ تری از جامعه ایرانی به این نتیجه رسید که کاش همان راه گفتگو ادامه می یافت و کشور کمتر دچار این آوار نفرت و کشتار می شد.

متاسفانه هنوز به فایل کامل همه مناظراتی که انجام شد منتشر نشده.