يك نامه توضيحى

14.12.96 | فرخ نگهدار


فرخ نگهدار
۱۵ دسامبر - ۹۶ لندن

توضيح


بنابه تصميم اجلاس شوراى مركزى سازمان در اواسط نوامبر ۹۶مقرر شد كه كميسيونى براى تحليل اوضاع و تعيين سياست ما در انتخابات هفتمين دوره‏ى رياست جمهورى تشكيل گردد. انتخابات رياست جمهورى براى ۲۳ماه ژوئن (۲خرداد ۷۶) اعلام شده بود. در كميسيون، رفيق بهزاد كريمى متنى را تهيه‏كرد كه به نظرخواهى اعضاى شوراى مركزى گذاشته شد و مقررگرديد كه روى آن در اجلاس ماه ژانويه شورا مورد بحث و تصميم‏گيرى قرار گيرد. تحليل رفيق بهزاد كريمى به تاريخ دوم دسامبر ۹۶تحرير و همان‏روز براى من فاكس شد. در پاسخ به آن تحليل (كه زمينه ساز تصميم شورا دال بر تحريم انتخابات گرديد) نامه زير از طرف من براى رفيق بهزاد و كميسيون مذكور ارسال شده‏است.

نامه به رفيق بهزاد كريمى


۱۵دسامبر ۹۶

به كميسيون منتخب شورا براى موضوعات سياسى در دستور اجلاس ۱۱ژانويه
با عرض معذرت از تاخير دوهفته‏اى در پاسخ به تحليلى كه در باره انتخابات رياست جمهورى تهيه شده، من مطلع نيستم كه در جلسه كميسيون هفته گذشته چه گذشت و نظر به چه شد. لذا نظر خود را فقط در باره‏ى آن‏چه كه تو نوشته‏اى براى كميسيون مى‏فرستم.
۹بند از ۱۰بند نوشته به تحليل ماهيت، موقعيت و نيز پيش‏بينى و سياست نيروهاى سياسى درون حكومت و مخالفين فعال در كشور آن‏ها در جريان انتخابات آتى اختصاص يافته‏است. من در باره‏ى ارزيابى‏هاى اين ۹بند يك اصلاح معين دارم، در اين ۹بند به تلويح گفته‏شده كه ناطق نورى رئيس جمهور مى‏شود و صحنه از رقابت جدى تهى خواهد بود. اين بارقه بايد از آن گرفته شود و هر دو وجه هنوز محتمل شمرده شود. موضوع اصلى موضوع بند ۱۰است كه به سياست ما برمى‏گردد. در اين بند به‏طور خلاصه گفته‏مى‏شود چون انتخابات ضددموكراتيك است ما آن را تحريم مى‏كنيم ضمن اين‏كه اين به‏معناى آن نيست كه سياست ما نسبت به همه‏ى نيروهاى حكومت يكى‏است. بند ۱۰ضمن تاكيد بر تحريم، سايه روشن‏هاى سياست مانسبت به ساير نيروها را توضيح داده‏است. همه مى‏دانيم كه هدف تحريم انتخابات تشويق مردم به عدم شركت و راى ندادن‏است. من ترديد بسيار دارم كه اين تشويق در لحظه فعلى (در اين حد از پيش‏رفت روى‏دادها) عمل درستى باشد. هنوز هيچ معلوم نيست كه يك رقابت جدى، يك رقابت رژيم‏شكاف و رژيم‏شكن در انتخابات آتى وجود خواهدداشت يا ناطق نورى يگانه كانديداى واقعى خواهد شد و چند اسم ديگر هم) مثل دفعات پيش) محض آرايش زير نام وى خواهند نوشت. اگر اوضاع به سمت دوم بچرخد ما بايد قاطعانه تحريم كنيم و همگان را به راى ندادن فراخوانيم. اما اين يك اشتباه سياسى بزرگ خواهد بود اگر رژيم از درون شكافته و غيرمتحد برآمده كرده و دو يا سه كانديداى جدى در عمل در برابر هم عرض‏اندام كنند و ما بكوشيم كه مردم را از راى دادن به هر كدام از آن‏ها منع كنيم. چنين كارى دو ايراد عمده دارد: اول اين‏كه چون حوزه‏ى تاثير سياست ما عملا نيروهائى را در بر مى‏گيرد كه اگر راى دادن خود را به مصلحت و يا مهم و موثر ببينند آن راى قطعا و مسلما راى به مخالف ناطق نورى خواهد بود و نه به خود او. لذا در عمل سياست تحريم ما در جهت تضعيف زمينه‏ى شكاف در رژيم و مشخصا به سود ناطق نورى تنظيم شده‏است. دوم اين كه اگر يك صف‏آراىى جدى در مقابل ناطق نورى پديدآيد بسيارى از كسانى كه در حوزه اثرگذارى سازمان قرار دارند عملا نسبت به سمت گسترش رويدادها ‌«له‌» يا ‌«عليه‌» ناطق نورى بسيار حساس خواهند بود. اين حساسيت در شرايط اعلام تحريم از جانب ما طبيعتا آن‏ها را به‏سوى هم‏كارى، دفاع، پشتيبانى و حتى توجيه جريان‏هاى مخالف ناطق نورى پيش ببرد و آنان را از تاثيرپذيرى از سياست سازمان باز دارد. در چنان شرايطى، موضع تحريم بيش‏تر به تحريم ما (از سوى پايگاه ما) نزديك خواهد شد يا تحريم انتخابات.
لذا از آن‏جا كه تا ‌«لحظه كنونى‌» هنوز اميدهاى معين (و گاه فراوان) نسبت به امكان سازمان‏دهى يك صف‏بندى نيرومند در مقابل ناطق‏نورى وجود دارد، از آن‏جا كه هنوز تا لحظه‏ى كنونى همه‏ى تلاش خامنه‏اى و اذنابش در از بين بردن زمينه‏ى تشكيل اين صف‏بندى است، اعلام موضع تحريم از سوى ما فوق‏العاده اشتباه و صددرصد در خدمت تضعيف امكان شكافتن رژيم است. از لحظه كنونى تا زمانى كه محرز شود كه انتخابات جدى خواهد بود يا فرمايشى تمام تلاش ما بايد متوجه مقابله و افشاى تلاش‏هاى ولى‏فقيه، شوراى نگهبان، روحانيت مبارز و به‏خصوص وزارت اطلاعات و انصار حزب‏الله براى صاف‏كردن راه براى ناطق‏نورى و بيرون‏كردن ديگران گردد. ما بايد نشان دهيم كه به‏سود دموكراسى است هرگاه چنين صف‏بندى شكل بگيرد. اين فوق‏العاده اشتباه است كه از اكنون (هرچند به تلويح، آن‏گونه كه در ۹بند اول تحليل كميسيون آمده‏است) اين ارزيابى به اذهان خورانده‏شود كه امكان روياروىى با ناطق‏نورى اگر محال نباشد بسيار غيرمتحمل است.
فقط در شرايط شكست همه‏ى تلاش‏ها براى مقابله با ناطق نورى، فقط پس از يكه سوارشدن او اعلام تحريم از جانب همه‏ى نيروهاى مخالف او عملى به‏موقع و كاملا ثمربخش است.
در صورت موفقيت در ايجاد يك صف‏بندى نيرومند در مقابل ناطق‏نورى موضع ما چه‏بايد باشد؟ اگر انتخابات جدى شود و مردم واقعا در مقابل انتخاب از ميان دو يا چند كس قرارگيرند، ما بايد آشكار و صريح دو نكته را اعلام‏كنيم: -۱همه‏گان را به شركت در انتخابات و راى دادن به رقيب اصلى ناطق‏نورى دعوت مى‏كنيم. -۲دعوت ما به حمايت از رقيب اصلى ناطق‏نورى هنوز به هيچ‏وجه به‏معناى حمايت از برنامه‏اى كه اين رقيب دنبال خواهد كرد نيست و راى ما در اين مرحله صرفا براى ممانعت از انحصار كامل قدرت در دست ولى‏فقيه است.
قربانت فرخ
۱۵دسامبر - ۹۶ لندن