نوروز را به دیدار آسیب دیدگان استبداد برویم

20.03.10 | فرخ نگهدار


در سالی که گذشت مردم ما نامی نیک در نزد جهانیان برای کشور خویش رقم زدند. رفتار مردم در رقابت های قبل از انتخابات واقعا تحسین جهانی را به همراه داشت. ریزش شور و شوق و امید، از رخسار همگان، به خصوص دختران و پسران جوان، تصویر “ایرانی دیگر” را در صحنه گیتی به نمایش گذاشت. مشارکت هشتاد در صد، نشانه حد اعلی احساس مسوولیت یک ملت برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود و، یک افتخار واقعی برای کشور ما شد.

در دوران بعد از انتخابات نیز، صبر و آرامش و منش مردم، حس مسوولیتی که مردم در بی نظیرترین تظاهرات تاریخ معاصر، به خصوص در روز ۲۵ خرداد، از خود نشان دادند،جایگاه ایران، منزلت و توانایی این ملت برای زیستن در فضایی دموکراتیک را با قدرت تمام به اثبات رساند. مردم ایران در سال ۸۸ نشان دادند که به راستی شایسته حکومتی بهترند.

اما متاسفم از این که در سال ۸۸ رفتار حاکمان با مردم خویش آن گونه که باید اصلا شایسته نبود. علیرغم برخی گشاده رویی های قبل از انتخابات، بی اعتنایی هولناک به پرسش به حق “رای من کجاست”، که واقعا برخاسته از موج تردیدی همگانی بود، شکاف دولت- ملت را سخت ژرف تر، و بی اعتمادی به راست کرداری حکومت، را همه گیر کرد. بی تابی و بی مسوولیتی مسوولان حکومت، در قبال حوادث بعد از انتخابات، به خصوص در کهریزک و کوی دانشگاه، عدم شایستگی آنان برای حکومت کردن بر این ملت را بیش از پیش در چشم همگان برجسته کرد.

سال ۸۸ سال یک پیروزی معنوی و سربلندی و افتخار برای مردم ایران و سال شکست معنوی، سرافکندگی و تحقیر برای دستگاه حاکم شد.

امیدوارم در سالی که فرا میرسد حاکمان جمهوری اسلامی ایران، قبل از آن که فرصت های گران بها نایاب شوند، به صدای ملت خویش گوش بسپارند. تمکین حاکمان به رای ملت قطعا روی خواهد داد. اما تبعیت از رای ملت، هر چه زودتر اتفاق افتد آسیب ها کمتر، شادی ها و همدلی ها بیشتر، و اقتدار ملی استوارتر خواهد بود. یقین دارم که تضمین حق رای آزادانه کلید اصلی حفظ امنیت ملی، پیشرفت اجتماعی و رشد اقتصادی کشور است. هم صدا با آقایان موسوی و کروبی امیدوارم سال 1389 سال صبر و استقامت ملی، سال ایستادگی بر خواست های برحق ملی و در راس همه، سال پیش رفت در مسیر آزادی انتخابات باشد.

ضمن تبریک صمیمانه نوروز باستانی آرزو دارم در سالی که فرا میرسد زندانیان سیاسی ایران، همه و بی هیچ استثناء، به آغوش خانواده خویش و ملت خویش بازگردند. برای آنان که در این سال عزیزی را در راه آزادی از دست دادند توان تحمل آرزو دارم. مایه افتخار است که عزیزانی که به خاطر دفاع از حق به هر نوع گزند دیده اند، از پشتیبانی مردمی قدرت مندتر برخوردار شوند. امیدوارم نوروز را فرصتی سازیم برای دیدار و تحکیم همبستگی با همه خانواده های آسیب دیده.

با تبریک مجدد نوروز باستانی

فرخ نگهدار – لندن – نوروز ۱۳۸۹